Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

KANCELARIA KOMORNIKA ROBERTA DAMSKIEGO W LIPNIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski
Kancelaria Komornicza nr I w Lipnie
Kościuszki 11
87-600 Lipno

tel. +48 54 288 47 62
e-mail: lipno@komornik.pl

Konto bankowe:  Bank PKO BP SA o/Lipno 85 1020 5170 0000 1902 0058 1470
NIP:  953-216-06-02

Komornik korzysta z najnowszych systemów informatycznych:

OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

E-PESEL – baza danych numerów PESEL

SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Centrum Personalizacji Dokumentów