Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1320/22, w dniu w dniu 14-05-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. … Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1508/21, w dniu w dniu 14-05-2024 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. … Dowiedz się więcej