Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 90/21,w dniu 15-12-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 … Dowiedz się więcej