Robert Damski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

  • image
Previous Next

nieruchomości stanowiącej działkę rolną nr 217/3 , pow. 2,00 ha ,niezabudowaną..Nieruchomość stanowi
wyodrębnioną geodezyjnie działkę gruntową o kształtach nieregularnych, teren pagórkowaty. Działka
położna w kompleksie gruntów stanowiących użytki rolne niezabudowane.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości