Robert Damski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

  • image
Previous Next

 

Nieruchomość gruntowej zabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntowe o
numerach ewidencyjnych: 465/4 i 465/1 o pow. ogółem: 0,5312ha, położonej w miejscowości Modrzewie 2,
obręb Czermno, gmina Skępe, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości