Robert Damski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

  • image
Previous Next

Druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej - dz. nr 151/1 o łącznej pow 6,53ha , stanowiącej wyodrębnioną geodezyjnie działkę gruntową, położoną bezpośrednio w kompleksie gruntów rolnych.

Teren działki płaski, o kształcie wydłużonego trapezu, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.Obwieszczenie o licytacji nieruchomości