Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

KONTAKT

Robert Damski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

ul. Kościuszki 11 (I piętro)
87 – 600 Lipno
tel. +48 54 288 47 62
e-mail: lipno@komornik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 07:30 – 15:30
wtorek 8.00 – 16.00
Komornik przyjmuje we wtorek 10:00 – 16:00

Konto bankowe: o Bank PKO BP SA o/Lipno 85 1020 5170 0000 1902 0058 1470